ရော်ဘာကြိတ်စက် CNC မြင့်တိကျသော Cylindrical ကြိတ်စက်